23.5290.4960
Cloueurs à accu 18 V Li-Ion 5.0 Ah HiKOKI NR1890DBCL

HIBSL36A18
Accus de rechange 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18

HIBSL36A18x2
Accus de rechange 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18x2

HIBSL36A18X2+UC18YSL3
Kits de base d'accus 18/36 V Li-Ion 5.0/2.5 Ah HiKOKI BSL36A18X2+UC1

HIBSL36B18
Accus de rechange 18/36 V Li-Ion 8.0/4.0 Ah HiKOKI BSL36B18

HIBSL36B18X2+UC18YSL3
Kits de base d'accus 18/36 V Li-Ion 8.0/4.0 Ah HiKOKI BSL36B18X2+UC1

HIC3606DABASIC
Scies circulaires portatives 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI C3606DA Basic HSC

HIC3610DRABASIC
Scies circulaires à onglet à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI C3610DRA Basic

HICJ36DBBASIC
Scies sauteuses 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CJ36DB Basic HSC II

HICR36DABASIC
Scies sabres à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CR36DA Basic

HICV18DBLBASIC
Multi-tools à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI CV18DBL Basic

HIDH36DMABASIC
Marteaux de forage et de burinage 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DH36DMA Basic

HIDH36DPABASIC
Marteaux de forage et de burinage 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DH36DPA Basic HSC

HIDS36DABASIC(HSCII)
Perceuses-visseuses à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DS36DA Basic HSC II

HIDV36DABASIC(HSCII)
Perceuses viss. à percu. accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI DV36DA Basic HSC II

HIG3613DABASIC(HSCIII)
Meuleuses d'angle à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI G3613DA Basic HSC

HIG3623DABASIC
Meuleuses d'angle à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI G3623DA Basic

HIKC18DG4L
Jeux de machines à accu 18 V Li-Ion 5.0 Ah HiKOKI Combo-Kit

HINR1890DBCLBASIC
Cloueurs à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBCL Basic

HINR1890DBRL_HAFTE_BASIC
Cloueurs à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBRL HAFTE

HINR1890DBRLBASIC
Cloueurs à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI NR1890DBRL Basic

HIP18DSLBASIC
Rabots à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI P18DSL Basic HSC

HIUC18YSL3
++Chargeurs rapides de batt. 14.4/18 V Li-Ion 14.4-18 V HiKOKI UC18YSL3

HIWH36DBBASIC(HSCII)
Boulonneuses à chocs à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WH36DB Basic HSC II

HIWR18DBDL2BASIC(HSCII)
Boulonneuses à chocs à accu 18 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR18DBDL2 Basic

HIWR36DABASIC(HSCIII)
Boulonneuses à chocs à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR36DA Basic HSC

HIWR36DBBASIC
Boulonneuses à chocs à accu 36 V Li-Ion -- Ah HiKOKI WR36DB Basic HSC II